trafostanice 
VÝSTAVBA-PREVÁZDKOVANIE-Servis

Spoločnosť Hexotech s.r.o. má dlhoročné skúsenosti vo výstavbe a servisovaní trafostaníc a elektrických rozvodní.

O nás

Spoločnosť Hexotech s.r.o. poskytuje komplexné dodávky a služby v oblasti trafostaníc a rozvodní od inžinierskych a projekčných činností, cez realizáciu až po uvedení zariadenia do prevádzky vrátane záručného a pozáručného servisu.

Naše ciele

Cieľom našej spoločnosti je zaistiť komplexnú podporu dodávok so zameraním vždy na technicky a finančne optimálne riešenia pre našich klientov. Našim prvotným cieľom je spokojnosť zákazníka a kvalitne vykonaná práca. Pre tento účel máme
v spoločnosti zavedený systém integrovaného manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Náš tím

Náš tím je tvorený skupinou kvalifikovaných inžinierov a elektrotechnikov s dlhoročnými skúsenosťami pôsobiaci v energetike.

Našim poslaním je zabezpečiť dodávky projektov, transformátorov, trafostaníc a VN a NN zariadení pre potreby našich zákazníkov s využitím našich komplexných znalostí technológií a trhu.