Prevádzkovanie a servis trafostaníc

Neprerušená dodávka elektrickej energie je kritickou potrebou každej firmy či domácnosti. Výraznejší odberatelia (alebo dodávatelia) sú pripojené do distribučnej prenosovej sústavy na napäťovej úrovni VN. Z toho vyplýva povinnosť vlastniť a prevádzkovať vlastnú trafostanicu.

Zverte zodpovednosť za prevádzkovanie elektrického zariadenia do rúk našich technikov. Postaráme sa o spoľahlivé, efektívne a bezpečné prevádzkovanie vami vlastnenej trafostanice, elektrickej rozvodne či iných elektrických zariadení bežiacich na všetkých napäťových hladinách. Zaistíme okrem iného preventívnu údržbu, vykonávanie pravidelných revízií a opravu v prípade poruchy .

meranie,diagnostika a monitoring

Našim zákazníkom ponúkame nasledujúce meracie a diagnostické služby:

 - Meranie parametrov a kvality elektrickej energie 

 - Meranie odporu uzemnení

 - Meranie izolačných odporov

 - Meranie osvetlení

 - Termovízne merania

 - Dlhodobý monitoring odberu elektrickej energie – „iEnergetik“

trasovanie podzemných elektrických vedení a lokalizácia káblových porúch

Vykonávame trasovanie podzemných elektrických vedení a lokalizáciu káblových porúch najmodernejšími metódami. Naše servisné vozidlo je vybavené reflektometrom, prepaľovacím zdrojom, a súpravou na presnú lokalizáciu miesta poruchy. 

Poruchová služba

Pre našich zmluvných partnerov zabezpečujeme 0/24 hodinovú poruchovú službu v oblasti elektro na napäťovej úrovni VN a NN. Disponujeme modernou technológiu, skúsenými pracovníkmi a širokým sortimentom náhradných dielov. V spolupráci s prevádzkovateľom distribučnej sústavy dokážeme poruchu rýchlo odstrániť a zabezpečiť neprerušenú dodávku elektrickej energie.