Trafostanice

Zabezpečujeme kompletnú dodávku murovaných, kioskových a stĺpových trafostaníc. V rámci zákazky navrhneme najvhodnejšie riešenie, zaistíme projektovú prípravu i dokumentáciu a vybavíme všetky formálne náležitostí tak, aby sme v čo najkratšom termíne mohli začať s výstavbou trafostanice. Postaráme sa o realizáciu vrátane dodávky a montáže technológie aj káblovej prípojky VN alebo NN. Po dokončení prác vykonáme revíziu a uvedieme trafostanicu do prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je kvalitný záručný a pozáručný servis transformačných staníc.


Kioskové trafostanice

Kioskové trafostanice sú v súčasnosti technologicky najmodernejším typom trafostaníc. Výborne sa hodia aj pre vyvedenie výkonu z rôznych zdrojov elektrickej energie, ako sú napríklad fotovoltaické elektrárne, veterné elektrárne, alebo malé vodné zdroje. Tieto trafostanice sa považujú za najbezpečnejšie, nakoľko celá technológia je uzavretá do železobetónového kiosku a nemôže tak dôjsť k majetkovým škodám alebo ohrozeniu zdravia osôb v prípade havárie . Okrem bezpečnosti tieto druhy staníc sú charakterizované vlastnosťami ako rýchla výstavba, nízke prevádzkové náklady, minimálne nároky na údržbu a ekologická prevádzka.


Murované Trafostanice

Tieto trafostanice sú jedným zo základných druhov. Výhodou murovaných trafostaníc je možnosť osadenia ľubovoľným množstvom technológie, variabilita a vysoká bezpečnosť. Nevýhodou je dlhšie trvajúca výstavba a obmedzené obdobie pre realizáciu s ohľadom na ročné obdobie. Z konštrukčného hľadiska je možné rozdeliť na samostatne stojace a vstavané, ktoré sa nachádzajú v budovách alebo priemyselných komplexoch. U týchto typov staníc sa väčšinou používajú suché-epoxidové transformátory.

Stĺpové a stožiarové trafostanice

Trafostanica umiestnené na stĺpe alebo na mrežovej oceľovej konštrukcií. Jedná sa o najlacnejšie typy staníc, avšak v dnešnej dobe už málokde sa inštalujú. Sú vhodné pre zapojenie na vzdušné vedenie mimo zástavby. Ako už bolo uvedené, je najväčšou výhodou stĺpových trafostaníc ich nízka obstarávacia cena a rýchla výstavba. 

Naopak nevýhodou sú obmedzené možnosti v osadení technologickými zariadeniami, priame vystavenie trafostanice poveternostným vplyvom, bezpečnostné a ekologické riziká. Trafostanica stĺpové vyžadujú dobrý výber umiestnenia tak, aby stanica nerušila svojím vzhľadom okolia, ale aj častejší a tým aj nákladnejší servis.